روانشناسی بالینی

ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته ی روانشناسی بالینی
نویسنده : بدیعی اول - ساعت ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٧ مهر ،۱۳۸٩

1-زبان تخصصی، 2-آمار وروش تحقیق ، 3- علم النفس ، 4- روانشناسی مرضی و کودکان استثنائی ،5- رشد ، 6-روانشناسی بالینی ، 7- شخصیت ،8- فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

دانشگاه آزاد    1(2) ، 2(1) ، 3(1) ، 4(2) ، 5(2) ، 6(4) ، 7(2) ، 8(3)

دانشگاه سراسری   1(2) ، 2(1) ، 3(1) ، 4(2) ، 5(2) ، 6(3) ، 7(0) ، 8(1)

(اعداد داخل پرانتز نشانه ی ضریب است)


comment نظرات ()